Skip to main content

Smo prostovoljno samostojno nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujemo zaradi skupnih interesov.

Turistično društvo Majolka je društvo, ki deluje na področju turizma v občini Gornja Radgona. Že od ustanovitve društva, 8. avgust, 2005, se zelo trudimo, da s svojimi številnimi aktivnostmi in prireditvami prispevamo k pestrejšemu turističnemu, kulturnemu in družabnemu dogajanju na območju lokalne skupnosti kjer delujemo. Naše aktivnosti pa niso omejene zgolj na lokalno skupnost, ampak tudi širše, saj se povezujemo z mnogimi društvi, tako na nivoju regije, kot tudi drugod po Sloveniji.

V enem letu pripravimo od 40 do 50 dogodkov in aktivnosti za člane in širšo javnost. Udeležujemo se občinskih prireditev, kjer ponujamo lokalne dobrote,  ki jih pripravijo naše članice. Več let že pripravljamo projekt »Dnevi dobrot iz koruze in ajde«. V sodelovanju z zavodom KULTPROTUR organiziramo tekmovanje v kuhanju golaža na prireditvi Radgonska noč. V društvu skrbimo za urejenost našega mesta, saj skozi vse leto zasajamo cvetlična korita v centru Gornje Radgone. Vse naše prireditve in projekti, še posebej tradicionalni, so zelo dobro obiskani. Prav zadovoljstvo obiskovalcev naših prireditev nam daje motivacijo in nov elan, da se še naprej trudimo in smo vztrajni pri našem delu.

Društvo je financirano iz razpisov Občine Gornja Radgona, Turistične zveze Slovenije in članarin.  Najvišji akt društva je Statut po katerem se orientiramo in planiramo dogodke.

Društvo vodi Upravni odbor, ki šteje 9 članov, nadzira pa ga tričlanski Nadzorni odbor.