Skip to main content
2024

Občni zbor 2024 TD MAJOLKA

V soboto 16. marca, 2024 smo izvedli volilni občni zbor društva v prostorih turistične kmetije Hari. Občni zbor smo pričeli ob 18,30 h.. Na občnem zboru smo izvolili člane upravnega in nadzornega odbora, ki so v večini ostali enaki kot prejšnji mandat. Izvolili smo predsednico, ki je prav tako ostala ista kot prej. Vesli smo, da se je občnega zbora udeležila županja in podžupan ter predstavnik KS Črešnjevci Zbigovci.  Na občni zbor  je prišlo tudi devet članov iz našega pobratenega društva TD Vitanje in  veliko število gostov iz sosednjih društev. Gostje so podali veliko pohval o delovanju društva. Naše članice so pripravile pecivo, da so se člani lahko posladkali. Po končanem OZ, smo imeli pogostitev z večerjo.